matematykaszkolna.pl
trójkat Dara: rysunekPokaż że 2x<y.
16 cze 08:31
16 cze 08:56
16 cze 08:57
Dara: Znam wzory a jak to rozwiązać?
16 cze 10:35