matematykaszkolna.pl
Wykaż że Mariusz: Wykaż że dla n > 0 ⋀ n ∊ ℤ
 (−1)k n 
nawias
n−k
nawias
nawias
k
nawias
 1 
k=0floor(n/2)

*

=

 4k n−k  2n−1 
Po obliczeniu wartości dla kilku początkowych dodatnich n postawiłem powyższą hipotezę ale jak ją wykazać
27 mar 01:58
Adamm: Zauważyłem że mają związek wielomiany pierwszego rodzaju Dicksona https://en.m.wikipedia.org/wiki/Dickson_polynomial
27 mar 14:22
27 mar 14:22
Adamm:
 (−1)k n 
nawias
n−k
nawias
nawias
k
nawias
 
k=0floor(n/2)


= 2−nk=0floor(n/2) (−1)k
 4k n−k  
 
nawias
n−k
nawias
nawias
k
nawias
 
2n−2k
  
= 2−n Dn(2, 1) = 2−n * 2 * Tn(1) = 2−n+1 Gdzie Dn to wielomian Dicksona pierwszego rodzaju a Tn to wielomian Czebyszewa
27 mar 14:32
Mariusz : Tyle że ja potrzebuję tej sumy do wyznaczenia współczynnika wiodącego wielomianów Czebyszowa Wychodząc z tego że Tn(x)=cos(n*arccos(x)) przyjąłem że t = arccos(x) i wtedy y(t) = cos(n*t) Różniczkując dwukrotnie otrzymałem y''(t) = −n2cos(n*t) y''(t) = −n2y(t) y''(t) + n2y(t) = 0 Dokonałem zamiany zmiennej niezależnej t = arccos(x) i otrzymałem (1−x2)y''(x) −xy'(x)+n2y(x) = 0 Teraz rozwiązałem to równanie metodą szeregu potęgowego y(x) = ∑k=0floor(n/2) ckxk i otrzymałem następujące równanie (k+2)(k+1)ck+2−(k−n)(k+n)ck = 0 (k−n)(k+n)ck = (k+2)(k+1)ck+2
 (k+2)(k+1) 
ck =

ck+2
 (k−n)(k+n) 
ostatecznie otrzymałem że całką szczególną tego równania jest
 (−1)n n 
nawias
n−k
nawias
nawias
k
nawias
 
y1(t) = cn(∑k=0floor(n/2)

*

*
*(2x)n−2k)
 2n n−k  
Wiemy też że Tn(1) = 1 zatem do obliczenia wyrazu cn potrzebuje tej sumy z pierwszego wpisu w tym wątku Warunek n > 0 powstał prawdopodobnie dlatego że podczas rozszerzania do silni a następnie do symbolu Newtona wystąpiło gdzieś dzielenie przez zero Gdybym więc skorzystał z tego co proponujesz wystąpiło by błędne koło w rozumowaniu (ang circular reasoning)
27 mar 16:01
Mariusz: Tutaj założyłem że wielomian który dostałem jest rzeczywiście wielomianem Czebyszowa Dostałem całkę szczególną
 (−1)k n 
nawias
n−k
nawias
nawias
k
nawias
 
y1(x) = cn(∑k=0floor(n/2)

*

*
*(2x)n−2k)
 2n n−k  
Drugą całkę szczególną można uzyskać na dwa sposoby 1) z Wrońskianu 2) podstawieniem obniżającym rząd
27 mar 22:27
Mariusz: "Gdzie Dn to wielomian Dicksona pierwszego rodzaju a Tn to wielomian Czebyszewa" Adamm , niestety z wielomianów Czebyszewa nie mogę korzystać https://matematykaszkolna.pl/forum/419490.html Tu dokładniej rozpisałem skąd tę sumę wziąłem
7 kwi 07:27