matematykaszkolna.pl
Suma związana z wielomnianami Czebyszowa Mariusz: Wykaż że dla n > 0 ⋀ n ∊ ℤ
 (−1)k n 
nawias
n−k
nawias
nawias
k
nawias
 1 
k=0floor(n/2)

*

*
=

 4k n−k  2n−1 
Chciałbym tutaj pokazać jak otrzymałem tę sumę i dlaczego rozwiązanie Adama nie jest akceptowalne Tn(x) = cos(n*arccos(x)) t = arccos(x) y(t) = cos(n*t) y'(t) = −n*sin(n*t) y''(t) = −n2*cos(n*t) y''(t) = −n2y(t) y''(t) + n2y(t) = 0 t = arccos(x) x = cos(t)
dx 

= −sin(t)
dt 
dx 

= −1*(±1−x2)
dt 
dy dy dx 

=

*

dt dx dt 
dy dy 

=

*(−1*(±1−x2))
dt dx 
d2y d dy 

=

(

)
dt2 dt dt 
d2y d dy dx dx 

=

(

*

)*

dt2 dx dx dt dt 
d2y d dy 

=

(

*(−1*(±1−x2)))*(−1*(±1−x2))
dt2 dx dx 
d2y d dy 

= 1−x2*

(

*1−x2)
dt2 dx dx 
d2y d2y dy (−x) 

= 1−x2*(

*1−x2 +

*

)
dt2 dx2 dx 1−x2 
d2y d2y dy 

= (1 − x2)

− x

dt2 dx2 dx 
 d2y dy 
y''(t) + n2y(t) = (1 − x2)

− x

+ n2y(x)
 dx2 dx 
y''(t) + n2y(t) = 0
 d2y dy 
(1 − x2)

− x

+ n2y(x) = 0
 dx2 dx 
y(x) = ∑m=0cmxm (1 − x2)(∑m=0m(m−1)cmxm−2) − x(∑m=0mcmxm−1) + n2(∑m=0cmxm) =0 ∑m=0m(m−1)cmxm−2 − x2(∑m=0m(m−1)cmxm−2) −x(∑m=0mcmxm−1)+n2(∑m=0cmxm) =0 ∑m=2m(m−1)cmxm−2 − (∑m=0m(m−1)cmxm) −(∑m=0mcmxm)+n2(∑m=0cmxm) =0 ∑m=2m(m−1)cmxm−2 − ∑m=0(m(m−1)cmxm + mcmxm) − n2cmxm)=0 ∑m=2m(m−1)cmxm−2 − ∑m=0(m(m−1)+m−n2)cmxm = 0 ∑m=2m(m−1)cmxm−2 − ∑m=0(m(m−1)+m−n2)cmxm = 0 ∑m=2m(m−1)cmxm−2 − ∑m=0(m2−n2)cmxm = 0 ∑m=2m(m−1)cmxm−2 − ∑m=0(m−n)(m+n)cmxm = 0 ∑m=0(m+2)(m+1)cm+2xm − ∑m=0(m−n)(m+n)cmxm = 0 ∑m=0((m+2)(m+1)cm+2xm − (m−n)(m+n)cmxm) = 0 ∑m=0((m+2)(m+1)cm+2 − (m−n)(m+n)cm)xm = 0 (m+2)(m+1)cm+2 − (m−n)(m+n)cm = 0 (m−n)(m+n)cm = (m+2)(m+1)cm+2
 (m+2)(m+1) 
cm =

cm+2
 (m−n)(m+n) 
m := m − 2
 m(m−1) 
cm − 2 =

cm
 (m−2−n)(m−2+n) 
 (m−2)(m−3)m(m−1) 
cm−4 =

cm
 (m−4−n)(m−2−n)(m−4+n)(m−2+n) 
 (m−4)(m−5)(m−2)(m−3)m(m−1) 
cm−6 =

cm
 (m−6−n)(m−4−n)(m−2−n)(m−6+n)(m−4+n)(m−2+n) 
cm−2k =
 (m−2)(m−3)m(m−1)*..*(m−2k+2)(m−2k+1) 

 (m−2−n)(m−4−n)*..*(m−2k−n)(m−2+n)(m−4+n)*..*(m−2k+n) 
*cm
 m! 
cm−2k =

cm
 (m−2k)!(m−2−n)(m−4−n)*..*(m−2k−n)(m−2+n)(m−4+n)*..*(m−2k+n) 
m = n
 n! 
cn−2k =

cn
 (n−2k)!(−2)(−4)*...*(−2k)*(2n−2)*(2n−4)*...*(2n−2k) 
 n! 
cn−2k =

cn
 (n−2k)!*(−1)k*22k(1)(2)*...*(k)*(n−1)*(n−2)*...*(n−k+1)*(n−k) 
 n!*(−1)k 
cn−2k =

cn
 22k*k!*(n−2k)!*(n−k)*(n−1)*(n−2)*...*(n−k+1) 
cn−2k =
 n!*(−1)k*n*(n−k)! 

cn
 22k*k!*(n−2k)!*(n−k)*(n−1)*(n−2)*...*(n−k+1)*n*(n−k)! 
 n!*(−1)k*n*(n−k)! 
cn−2k =

cn
 22k*k!*(n−2k)!*(n−k)*n! 
 (−1)k*n*(n−k)! 
cn−2k =

cn
 22k*k!*(n−2k)!*(n−k) 
 (−1)k n 
nawias
n−k
nawias
nawias
k
nawias
 
cn−2k =

*

*
*cn
 22k n−k  
 (−1)k n 
nawias
n−k
nawias
nawias
k
nawias
 
cn−2k =

*

*
*2n−2k*cn
 2n n−k  
 (−1)k n 
nawias
n−k
nawias
nawias
k
nawias
 
y1(x) = ∑k=0floor(n/2)(

*

*
*2n−2k*xn−2kcn)
 2n n−k  
y1(x) =
 (−1)k n 
nawias
n−k
nawias
nawias
k
nawias
 
cn(∑k=0floor(n/2)(

*

*
*2n−2k*xn−2k))
 2n n−k  
 (−1)k n 
nawias
n−k
nawias
nawias
k
nawias
 
y1(x) = cn(∑k=0floor(n/2)(

*

*
*(2x)n−2k))
 2n n−k  
 (−1)k n 
nawias
n−k
nawias
nawias
k
nawias
 
cn(∑k=0floor(n/2)

*

*
) = 1
 22k n−k  
Teraz aby wyznaczyć współczynnik wiodący tego wielomianu potrzebuję następującej sumy
 (−1)k n 
nawias
n−k
nawias
nawias
k
nawias
 
k=0floor(n/2)

*

*
 22k n−k  
Do jej obliczenia nie mogę jednak wykorzystać wielomianów Czebyszowa Strata ogólności nastąpiła chyba po wstawieniu m = n, stąd założenie n > 0 , aby uniknąć dzielenia przez zero
2 kwi 09:54
skibiditoaleta123: niewiem
8 kwi 16:13