matematykaszkolna.pl
statystyka 3city: mam problem ze statystyka Dana jest dystrybuanta x (−, 5) (−5, −2> (−2, 0> (0,3> (3,8> (8,) F(x) 0 0,1 0,3 0,5 0,8 1 wyznaczylem funkcje prawdopodobienstwa Xi −5 −2 0 3 8 pi 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 Nalezy obliczyc dwoma sposobami − Z funkcji prawdopodobienstwa − Wyznaczyc z dystrybuanty P(X <3) P(X=−1) P(−5 <X<3) P(X=0,2) P(X=0,1) P(X<1,1) P(X≤−0,1) P(X≥1) P(−0,1 ≤X <2,3) P(0,2 < X <2,3) P(−2,0 ≤ X ≤ 0,2) F(2,3) znam wzory takie jak P(a≤x<b) = F(b) − F(a) ale nie wiem co jak jest inny układ tzn. jest a<x<b albo a<x≤b itp... oraz znam wzór P(X=X0) = lim F(x) − F(X0) x−>x0+ Wyznaczyć dla zmiennej losowej X; wartosc oczekiwana ( co wiem jak zrobic), kwartyl rzędu p = 0,3 , medianę, wariancje, moment zwykły rzędu pierwszego, moment zwykły rzędu drugiego moment centralny rzędu drugiego i z tych też widziałem wzoru które pewnie można tu wykorzystać chciałbym prosić o pomoc w pierwszej części tego zadania tzn. te przedziały nierówności bo nie rozumiem w każdym przypadku jak to wyznaczać i nie rozumiem zastosowania wzorów. Jeśli ktoś mógł podpowiedzieć byłbym bardzo wdzięczny
23 mar 21:12
23 mar 22:35