matematykaszkolna.pl
przedstaw funkcję kwadratową w postaci kanonicznej i iloczynowej Amelii: y = 2x2 − 5x − 3
9 lut 18:27
Amelii: Przedstaw funkcję kwadratową y = 2x2 − 5x − 3 w postaci kanonicznej i w postaci iloczynowej − jeśli to możliwe.
9 lut 18:29
9 lut 18:49
Jolanta: y=2x2−5x−3 a=2. b=−5 c=−3 y=a(x−p)2+q. Postać kanoniczna p i q to współrzędne wierzchołka paraboli (p to xw. )
 −b −Δ 
p =

. q=

.
 2a 4a 
 5 
p,=

 4 
Δ=b2−4ac=25−4*2*(−3)=49
 −49 1 
q=

=−6

 4*2 8 
y=2(x−114)2−618
9 lut 19:58