matematykaszkolna.pl
Omj Świrek :
 CD 
https://omj.edu.pl/uploads/attachments/3etap18r.pdf Mam pytanie, jak w drugim zadaniu obliczyli z Talesa, że

?
 AB 
6 lis 08:56
Świrek : W sensie że skąd oni wiedzą że CD/AB jest równe df/fa i de/eb
6 lis 09:15
mam pytanie: DF=DC FA=AB
6 lis 12:14
Świrek : Ale to nie było w warunkach zadania chyba? Nwm
6 lis 14:46
Świrek : Pls pomóżcie
6 lis 19:05
wredulus_pospolitus: poszli tu skrótem myślowym ... rozumiem dlaczego tego nie widzisz otóż:
6 lis 19:38
wredulus_pospolitus: rysunek 1. trójkąty powstałe z przekątnych trapezów i podstaw tego trapezu są trójkątami podobnymi (to wiemy ... a jak nie wiemy ... to udowodniamy).
 a ha 
skala podobieństwa tych trójkątów to

=

.
 b hb 
2. czerwony i niebieski trójkąt także są podobne −−− (cecha KKK). a te trójkąty mają wysokości ha i hb.
 ha c 
tak więc ich skala podobieństwa to także:

=

 hb d 
 a c 
z treści zadania wiemy, że c+d = a+b ... a z cech podobieństw wiemy, że

=

...
 b d 
stąd a=c ; b=d
6 lis 19:43
wredulus_pospolitus: zapewne można inaczej do tego dojść ... ale wydaje mi się, że ten sposób jest stosunkowo logiczny i przejrzysty
6 lis 19:43
Świrek : A dlaczego ich skala podobieństwa to a/b?
7 lis 07:12
Świrek : I ha/hb?
7 lis 07:13
. : Poczytaj sobie o podobienstwie figur.
7 lis 08:24
7 lis 09:51
wredulus_pospolitus: albo żeby nie "zdradzać" forum: https://matematykaszkolna.pl/strona/531.html
7 lis 09:51
Świrek : Ok super. Jeszcze do zadania nr 1. Skąd wiadomo, że ten iloraz dwóch kwadratów jest kwadratem?
7 lis 14:58
wredulus_pospolitus: x2 / y2 = (x/y)2 emotka natomiast tutaj istotne jest, że ten iloraz jest kwadratem LICZBY NATURALNEJ. I dlatego te całe wcześniejsze rozpisywanie.
7 lis 15:40
wredulus_pospolitus: Ja ogólnie to (1) zrobił bym trochę inaczej. ab*ba jest kwadratem liczby NATURALNEJ. wiemy, że a,b to liczby nieparzyste ... zapiszmy zatem: a = 2n + 1 ; b = 2m + 1 ... ale TYLKO potęgi a więc: ab * ba = a2m+1*b2n+1 = a2m*b2n*(ab) = (am*bn)2*(ab) oczywiście liczba (am*bn)2 jest kwadratem liczby naturalnej (am*bn) wiemy, że ab * ba = (am*bn)2*(ab) także jest kwadratem liczby naturalnej, związku z tym ab musi być kwadratem liczby naturalnej
7 lis 15:46
wredulus_pospolitus: można też w inny sposób ... ale moim zdaniem ten jest najłatwiej "przyswajalny".
7 lis 15:47
świruś: okemotka dziękuję bardzo a orientuje się ktoś ile mniej więcej tych zadań trzeba było zrobić, aby się dostać dalej w omj i ile tych punktów z tego testu omj co był w szkole?
7 lis 17:50