matematykaszkolna.pl
Oblicz wcięcie kątowe w przód Bogdan: rysunekCześć mam pytanie odnośnie liczenia azymutów, a dokładniej liczenia wcięcia kątowego w przód. Znam współrzędne wierzchołków A i B oraz kąty α i β leżące odpowiednio przy punkcie A i B. Moim zadaniem jest policzenie współrzędnych nieznanego wierzchołka C. W podanym wyżej przykładzie azymut AB wynosi 100 gradów przy A i 300 gradów przy B. Na Wikipedii gdzie są wzory (https://pl.wikipedia.org/wiki/Wci%C4%99cie_k%C4%85towe_w_prz%C3%B3d) liczone są azymuty dla AC i BC poprzez wykorzystanie azymutów AB oraz miar kątów przy punktach A i B. Jak się ma to dla rozwartego kąta α w powyższym przykładzie? Jaki będzie azymut dla odcinka AC. Równocześnie chciałem zapytać czy jest sposób na rozróżnienie kiedy należy użyć którego znaku (+/−) przy obliczaniu azymutów dla wierzchołka C, w sytuacji kiedy chciałbym taki algorytm zaprogramować i nie mam dostępu do rysunków.
2 lis 18:14
2 lis 20:24
ala: Czysta geometria analityczna maturalna
2 lis 21:16