matematykaszkolna.pl
Jak obliczyć współrzędne wierzchołka? Klaudia: rysunekJak obliczyć współrzędne wierzchołka C, posiadając dane: − współrzędne wierzchołków A i B − kąty α i β − długość d Trójkąt jest trójkątem dowolnym.
1 lis 12:01
wredulus_pospolitus: Przykładowe podejście: 1. Ze współrzędnych wierzchołków A i B wyciągamy prostą przechodzącą przez te wierzchołki. 2. Wyznaczamy wzór okręgu o środku w A i promieniu d 3. Wyznaczamy prostą przechodzącą przez punkt A i będącą nachyloną do wcześniej wyznaczonej prostej o kąt α 4. Wyznaczamy (dwa) punkty przecięcia prostej z okręgiem. Odrzucamy ten który nie spełnia warunków zadania (patrz − kąt przy wierzchołku A)
1 lis 12:15
W: Czy współrzędna punktów A i B oraz miary kątów α i β to sa konkretne dane ?
1 lis 13:46
Klaudia: To mogą być konkretne dane, ale nie jest to konkretne zadanie, próbuję zrozumieć jak liczy się triangulację. Zgodnie z definicją wystarczą podane przeze mnie dane wejściowe, aby obliczyć współrzędne nieznanego wierzchołka C, natomiast nie potrafię znaleźć matematycznego rozwiązania.
1 lis 18:26
ABC: kobieto wiele lat temu miałem przez krótki czas kontakt z geodezją i do dziś pamiętam że to się nazywa wcięcie kątowe w przód emotka https://brasil.cel.agh.edu.pl/~11sjjurek/wckat.html
1 lis 18:33
g:
 yB−yA 
1) Znajdujemy pochylenie odcinka AB: tg γ =

 xB−xA 
 tg γ + tg α 
2) Korzystamy z wzoru tg(γ+α) =

żeby obliczyć pochylenie odcinka
 1 − tg γ tg α 
AC. 3) Tak samo wyznaczamy tg(γ+β) 4) Znajdujemy C jako przecięcie prostych AC i BC.
1 lis 18:44