matematykaszkolna.pl
Optyka o rany julek: Pomiędzy dwie zbierające soczewki o ogniskowych f1 i f2 znajdujące się w odległości d wstawiono przedmiot tak ,że powstały dwa równe obrazy owego przedmiotu(pozorny i rzeczywisty). Jeśli wiadomo,że d>f2>f1 ∧ d<(f1+f2) to roztrzygnąć ,która soczewka da obraz pozorny,a która rzeczywisty?
9 wrz 11:01
Timur i Piotr:
 1 1 1 
1)

=

+

 f2 x y1 
2)[f1−(d−x)](f1+y2)=f12
 y1 y2 
3)

=

 x d−x 
___________________________
 (f2)(f1+f2−d) l1 
x−f2=

=

 f1−f2 m1 
 l1 
l1>0 ∧ m1<0 ⇒

<0
 m1 
x<f2∧1)=∅ _____________________________
 1 1 1 
1)

=

+

 f1 x y1 
2)[f2−(d−x)](y2+f2)=f22
 y1 y2 
3)

=

 x d−x 
______________________________c.d.n
9 wrz 11:33
Timur i Piotr:
 f1(f1+f2−d) l2 
x−f1=

=

 f2−f1 m2 
 l2 
l2>0 m2>0 ⇒

>0
 m2 
x>f1 ∧1) ∊D
9 wrz 11:41
9 wrz 12:35