matematykaszkolna.pl
Cd przedziąly Susu: Podaj przykłady liczb a,b,c d takich zeby a) [a,b] U [c,d}= [ad] b) [a,b] U [c,d]=[a,b] W a) to liczba (c) musi leżec pomiędzy (a) i (b), a liczba (d) za liczbą (b) np [5,8]U [6,9]=[5,9] b) żeby tak było to według mnie [c,d] ⊂[a,b] np [0,5]U[1,3]=[0,5] Czy można oba przypadki rozwiązać jednym przykładem? Nie bardzo wiem
21 sie 21:11
ite: a, b, c, d ∊ ℛ [a,b] U [c,d] = [a,d] oraz [a,b] U [c,d] = [a,b] będzie prawdą np. dla a=b=c=d
21 sie 21:28
Susu: rysunek Wobec tego moglibyśmy zapisać tak [a,a]U[a,a]={a}U{a}={a} ite Jescze taka sytuacja mi przyszła go głowy teraz
21 sie 21:46
ite: Jak najbardziej. Spróbuj dla przećwiczenia zapisać warunki opisujące sytuację na tym rysunku.
21 sie 22:12
Susu: Może tak a<b c<b i b=d [a,b]U[cb]=[a,b] tak będzie ite dobrze?
21 sie 22:19
ite: na tym rysunku a<c, c<b i b=d ; musimy zapisać że a<c żeby sumą był przedział [a,b] a nie przedział [c,b]
21 sie 22:48
Susu: Czyli brakuje u mnie warunku a<c Dziękuje emotka
21 sie 22:51
ite: jeżeli się zapisze warunki a<c i c<b to warunek a<b staje się zbędny, o to też mi chodziło
21 sie 23:01
Susu: Już rozumiem emotka https://matematykaszkolna.pl/forum/417655.html spórz prosze na to , Dziękuje
21 sie 23:04