matematykaszkolna.pl
Przekrój uczeń geometrii przestrzennej: Jak wygląda przekrój ostrosłupa prawidłowego trójkątnego po przecięciu płaszczyzną przechodząca przez krawędź podstawy i środek wysokości
12 lip 15:56
. : Przekrojem będzie trójkąt rownoramienny
12 lip 16:18
uczeń geometrii przestrzennej: Jaki, czy może ktoś narysować na kartce
12 lip 20:45
wredulus_pospolitus: rysunek taki oto przekrój będzie
12 lip 21:15
12 lip 21:19