matematykaszkolna.pl
ostrosłup Ban: Dany jest ostrosłup prawidłowy, którego przekrój jest pięciokątem foremnym o boku a. Oblicz objętość tego ostrosłupa. Wg mnie to bedzie przekroj płaszczyzną poprowadzoną przez środku dwóch sąsiednich krawędzi podstawy i środek wysokości ostrosłupa, ale jak obliczyć tę objetość?
13 maj 14:08
kerajs: Dlaczego zakładasz że podstawa jest kwadratem? Inna przykładowa możliwość: Każdy przekrój ostrosłup prawidłowego pięciokątnego płaszczyzną równoległą do podstawy jest pięciokątem foremnym
13 maj 18:17
Ben: Zle przepisałem zadanie tutaj: Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokatny, którego przekrój jest pięciokątem foremnym o boku a. Oblicz objętość tego ostrosłupa. Już wiem jak to ma wygladać, ale nie wiem jak policzyc objętość: https://matematykaszkolna.pl/forum/417241.html
13 maj 18:24
. : Nie sądzisz, że skoro jest to zadanie na podniesienie oceny, to nie powinniśmy Ci w tym pomagać
15 maj 16:21