matematykaszkolna.pl
Funkcja malejąca Tom: https://matematykaszkolna.pl/forum/34422.html Czemu to ma być większe od zera ? Może ktoś to bardziej rozjaśnić?
11 maj 16:57
ABC: nie wierzysz na słowo Ecie ? masz przesrane
 a 
a na poważnie kłaniają się podstawy czyli własności funkcji f(x)=

dla a>0 oraz a<0
 x 
11 maj 17:03
Tom: Ale nie rozumiem kiedy taka dziwna jest malejąca?
11 maj 17:38
ABC: ta "dziwna" jest tylko poprzesuwana i przeskalowana , ale typ funkcji ten co ci napisałem, doucz się o postaci kanonicznej funkcji homograficznej
11 maj 17:48