matematykaszkolna.pl
suma kuba: Wyznacz sumę x spełniających równanie |x−|2x+3||=9
11 maj 16:10
11 maj 16:13
11 maj 16:14