matematykaszkolna.pl
A A: Średnia arytmetyczna dziesięciu liczb x, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 4, 1, 5 jest równa 3. Ustal liczbę x
22 kwi 21:23
mm: to proste (x+3+1+4+1+5+1+4+1+5)/10 = 3, dalej sam!
22 kwi 21:23
22 kwi 21:24
. : Zaczynasz sam sobie odpowiadać?
22 kwi 21:24
mm: hmm?
22 kwi 21:28
mm: akurat to umiałam
22 kwi 21:30
mm: też mogę pomóc innym!
22 kwi 21:30
M:
x + 3 + 1 + 4 + 1 + 5 + 1 + 4 + 1 + 5 

= 3 / x 10
10 
x + 25 = 30 / − 25 x = 5
22 kwi 21:56