matematykaszkolna.pl
Wyznacz pole trójkąta ABC | okrąg wpisany Mateusz: Punkt D jest punktem styczności okręgu wpisanego w trójkąt ABC z bokiem BC. Wyznacz pole trójkąta ABC wiedząc, że |∡BAC| = α i |BD| = m oraz |CD| = n. Próbuję już całkiem długo to rozwiązać i zawsze wychodzi mi równanie z niewiadomą, której nie idzie jakkolwiek opisać przy użyciu danych. Gdybym znał |AC| − n lub |AB| − m to sprawa jest dosyć prosta.
14 mar 19:04
Mila: rysunek WΔAFS:
 α x α 
ctg

=

⇔x=r*ctg

 2 r 2 
1) Pole z wzoru Herona: p=x+m+n P=(x+m+n)*(x+m+n−x−m)*(x+m+n−m−n)*(x+m+n−x−n)=(x+m+n)*n*x*m P2=(x+m+n)*n*x*m P=(x+m+n)*r ========== dzielę stronami
 n*m*x 
 α 
r*ctg

*n*m
 2 
 
P=

=

 r r 
 α 
P=n*m*ctg

 2 
===========
14 mar 20:45
MatPawcio: Dziękuję emotka. Źle do tego podeszłem.
14 mar 20:55
14 mar 20:55