matematykaszkolna.pl
ciągi wyznacz iloraz zurka: Suma wszystkich wyrazów nieskończonego ciągu geometrycznego (an) jest sześć razy większa od sumy wyrazów ciągu stojących na miejscach nieparzystych. Wyznacz iloraz tego ciągu.
12 mar 19:51
. : Robisz Analogicznie do tego co wczesniej
12 mar 20:04
12 mar 20:05