matematykaszkolna.pl
prawdopodobieństwo Justyna: Rzucamy jeden raz dwiema rozróżnialnymi sześciennymi kostkami do gry. Badamy zdarzenia związane z iloczynem oraz suma liczb wyrzuconych oczek. 1. Najbardziej jest prawdopodobne otrzymanie sumy oczek równej ........ 2. Prawdopodobieństwo to jest równe .... Oceń prawdziwość stwierdzeń: a) bardziej prawdopodobne jest otrzymanie sumy oczek większej od 7 niz mniejszej od 7 b) bardziej prawdopodobne jest otrzymanie iloczynu większego od 10 niż mniejszego od 10 Oblicz prawdopodobieństwo , że suma oczek jest liczba pierwszą
17 sty 17:45
17 sty 19:52