matematykaszkolna.pl
pilne prosze o pomoc Justyna: Rzucamy jeden raz dwiema rozróżnialnymi sześciennymi kostkami do gry. Badamy zdarzenia związane z iloczynem oraz suma liczb wyrzuconych oczek. 1. Najbardziej jest prawdopodobne otrzymanie sumy oczek równej ........ 2. Prawdopodobieństwo to jest równe .... Oceń prawdziwość stwierdzeń: a) bardziej prawdopodobne jest otrzymanie sumy oczek większej od 7 niz mniejszej od 7 b) bardziej prawdopodobne jest otrzymanie iloczynu większego od 10 niż mniejszego od 10 Oblicz prawdopodobieństwo , że suma oczek jest liczba pierwszą
17 sty 19:02
wredulus_pospolitus: i problem polega na
17 sty 19:04
Justyna: Nie wiem jak zabrać się za toemotka prawdopodobieństwo to moja najgorsza strone
17 sty 19:15
wredulus_pospolitus: Wielu uczniów ma problem z prawdopodobieństwem, bo jest to pierwszy dział gdzie ślepe wstawianie do wzorów raczej nie wystarczy. A od czego zacząć? zacznij od wypisywania sobie ile różnych układów na Ci kolejne sumy, tak aby odpowiedzieć na (1) i (2) ... a także w konsekwencji na (a).
17 sty 19:21
wredulus_pospolitus: rysunek Która suma najczęściej występuje
17 sty 19:25
Hala: czyli dodaje kolejno 1 z każda inna liczba z drugiej kostki? o to chodzi
17 sty 19:25