matematykaszkolna.pl
zadanie wartosci a i b charlock: w rozkładzie wielomianu 2x3 + ax2 +bx +8 na czynniki pierwsze wystepuje wielomian (x−2)2 wyznacz wartosci a ib i nie wiem jak to zrobić
15 sty 16:23
15 sty 17:46