matematykaszkolna.pl
V V: Poniższa tablica zawiera informacje dotyczące liczby błędów popełnianych przy osoby zdające test teoretyczny w ramach egzaminu na prawo jazdy w pewnym Ośrodku Egzaminacyjnym. Liczba popełnionych błędów (xi) Liczba zdających (ni) 0 5 1 15 2 20 3 15 4 5 5 3 6 2 Razem 65 Zbadać zmienność liczby popełnianych błędów przy pomocy odchylenia standardowego.
14 sty 18:19
15 sty 00:29