matematykaszkolna.pl
Pomocy X: Dla 120 uczniów jednej szkół podstawowych przeprowadzono badanie warunków środowiska domowego. Uzyskane wyniki badania ujęto w poniższej tablicy: Wyniki pomiaru w punktach (xi) Razem Liczba uczniów (ni) 11 − 25 10 26 − 40 35 41 − 55 55 56 − 70 20 Razem 120 Na podstawie podanych informacji zbadać zmienność uzyskanych wyników pomiaru za pomocą odchylenia standardowego.
14 sty 12:41