matematykaszkolna.pl
Nierówności kaszojad: Udowodnij
 p r p p+r p+r r 
Jeśli p, q, r, s>0 i

<

to

<

oraz

<

 q s q q+s q+s s 
24 lis 18:48
24 lis 18:51
kaszojad: niezbyt wiem jak zrobić to o czym wtedy napisałeś
24 lis 18:55
Aruseq: Z założenia wynika, że ps < rq (po pomnożeniu obustronnie przez qs). Skoro liczby p, q, r ,s są dodatnie, to pierwszą nierówność pomnóż obustronnie przez q(q+s), a drugą przez s(q+s)
24 lis 19:47