matematykaszkolna.pl
Geometria analityczna Michał: Napisz równanie okręgu przechodzącego przez punkt A(0,−1), który jest jednocześnie styczny do prostych y=0 oraz 4x−3y+22=0
26 paź 17:01
26 paź 18:44