matematykaszkolna.pl
TRÓJKATY Olek: W trójkącie ABC o polu 50dm2 bok AB ma dlugość 20dm. Punkt leży na boku AC i CP =1/5 AC. Punkt Q leży na boku BC i CQ=1/5 BC. Oblicz długość odcinka PQ i pole trójkąta CPQ
25 paź 20:08
25 paź 21:01
Olek: Serdeczne dzieki
25 paź 21:08