matematykaszkolna.pl
Równanie okręgu vol: Napisz równanie okręgu przechodzącego przez punkt A (0, −1) który jest jednocześnie styczny do prostych k: y=0 oraz l: 4x− y +22 Zapisałem taki układ równań k{r=U{ |4xs − 3ys + 22| }{ 16+9 &(0 − xs)2 + (−1 − ys)2 = r2 &r2=y2 i wychodzą mi dziwne liczby niezgodne z odpowiedziami. Proszę o pomoc.
11 wrz 10:12
vol: cos się schrzanilo : c prosta l: 4x − 3y +22 = 0
11 wrz 10:15
Mila: rysunek l: 4x − 3y +22 = 0 3y=4x+22
 4 22 
y=

x+

 3 3 
S=(a,b)− wsp. środka okręgu Punkty styczności: P=(a,0)− na osi OX Na rysunku pomarańczowy okrąg to jeden z okręgów stycznych do prostych k i l Środek okręgu stycznego do OX i prostej l leży na dwusiecznej kąta między k i l i przechodzi przez punkt A. S=(a,−r), A=(0,−1) ∊okręgu, r>0 (0−a)2+(−1+r)2=r2 a2+1−2r+r2=r2 a2+1=2r odległość S od punktów styczności:
 |4a+3r+22| 
r=

 5 
5r=|4a+3r+22| 5r=4a+3r+22 lub 5r=−4a−3r−22 2r=4a+22 lub 8r=−4a −22 a2+1=4a+22 lub a2+1=−a−11/2 (Δ<0) a2−4a−21=0 , Δ=100, a=−3 lub a=7 a=−3 r=5 S=(−3,−5) (x+3)2+(y+5)2=25 lub a=7,r=25 S=(7,−25) (x−7)2+(y+25)2=625 ten okrąg nie zmieści się na tym rysunku
11 wrz 17:03
11 wrz 17:15