matematykaszkolna.pl
Zbiory A i B są podzbiorami pewnej przestrzeni P @_@: rysunekKtóre z tych równości są prawdziwe dla dowolnych podzbiorów przestrzeni P? Odpowiedź udowodnij. a) A\B = A∩B' b) (A∪B)' = A'∩B' c) (A∩B)' = A'∪B' d) (A∩B)∪(A∩B') = A
30 lip 13:01
ite: rysunek Żeby odpowiedzieć na te pytania skorzystaj z trochę inaczej zapisanego diagramu.
30 lip 13:24
@_@: Jak mam udowodnić swoją odpowiedź?
30 lip 13:47
ite: Na podobnej zasadzie jak Jack w tym wątku https://matematykaszkolna.pl/forum/81719.html czyli pokazując że jest to prawda dla dowolnego elementu zbioru x i korzystając z praw rachunku zdań.
30 lip 13:56
@_@: Dziękuję bardzo
1 sie 09:14