matematykaszkolna.pl
znajdz a i b wiedzac ze fabian: fuknkcja (ax+b)/(1−x2) = m osiąga ekstremum równe 1 dla x=0 przy wyznaczonych a i b naszkicuj wykres funkcji f i ustal dla jakich wartosci m rownanie | (ax+b)/(1−x2) | = m ma 3 pierwiastki
16 cze 13:55
I'm back: I jaki masz pomysł na to zadanie?
16 cze 14:03
Eta: rysunek "Szukajcie, a znajdziecie" emotka https://matematykaszkolna.pl/forum/323172.html
 1 
f(x)=

 1−x2 
 1 
|

|=m −− ma trzy rozwiązania dla m=1
 1−x2 
16 cze 16:20