matematykaszkolna.pl
pochodna pablito: Funkcja f(x)=ax+b/1−x2 w punkcie x=0 osiąga ekstremum równe 1. Znajdź a i b. Funkcja dla 0 przyjmuje wartość 1 co mi pozwoliło wyznaczyć b=1
13 kwi 23:58
kochanus_niepospolitus:
 ax+b 
f(x) =

 1−x2 
wyznaczyłeś (prawidłowo), że b=1 no to pozostaje obliczyć a = ....
 a(1−x2) − (ax+b)*(−2x) 
f'(x) =

 (1−x2)2 
f'(x) = 0 ⇔ a(1−x2) − (ax+b)*(−2x) = 0 a więc: a(1−x2) − (ax+b)*(−2x) = 0 ⇔ ax2 + 2ax2 + 2bx + a = 0 ⇔ ax2 + 2bx + a = 0 wiesz już, że b=1 ... skorzystamy z tego: ax2 + 2x + a = 0 wiemy, że f(x) osiąga ekstremum dla x=0 ... czyli f'(0) = 0 ⇒ a = 0
 1 
f(x) =

 1−x2 
14 kwi 01:38