matematykaszkolna.pl
rzuty kostką probability: Co jest bardziej prawdopodobne: wyrzucenie określonej liczby oczek co najmniej raz w pięciu rzutach, czy co najmniej dwa razy w 10 rzutach?
9 cze 16:32
I'm back: P(A) = 1 − (5/6)5 P(B) = 1 − (5/6)10 − 10*(1/6)*(5/6)9 Porownujesz prawdopobienstwa.
9 cze 18:00
probability: A mógłbyś wyjaśnić skąd wziął się wzór na P(B) ?
10 cze 13:01
wredulus_pospolitus: P(B) = 1 − 'dziesięć razy nie wypadło to co chciałeś' − 'dokładnie raz wypadło to co chciałeś'
10 cze 14:33
wredulus_pospolitus: I idąc dalej: P(A) ?>? P(B) 1 − (5/6)5 ?>? 1 − (5/6)10 − 10*(1/6)*(5/6)9 (5/6)10 + 10*(1/6)*(5/6)9 ?>? (5/6)5
510 + 10*59 55 6 

?>?

* (

)5
610 65 6 
510 + 2*510 55*65 

?>?

610 610 
510*(1 + 2) ?>? 55*65 3*55 ?>? 65 I w która stronę jest nierówność
10 cze 14:57
probability: oczywiście > sprawdził to już Pepys z Newtonem, chciałem tylko wiedzieć jak sie to liczy
10 cze 17:27
.: Prawidłowa odpowiedź, to
 1 
P(A) = 1 −(1−

)5 ≈ 0,5981
 6 
 1 
P(B) = 1 −(1−

)10 ≈ 0,2455
 36 
14 cze 12:10
.: Upps, to było rozwiązanie do innego zadaniaemotka https://matematykaszkolna.pl/forum/414125.html
14 cze 12:34