matematykaszkolna.pl
Wyznacz zbior wspolrzednych dla row. o niewiadomej ma 1 rozw karolinka2005: Wyznacz zbiór współrzędnych (x,y), dla którego równanie a2+2xa−y2+4=0 o niewiadomej a ma dokładnie jedno rozwiązanie. Wyszła mi delta = x2+y2−4, co dalej?
15 maj 12:56
chichi: 1 rozw wtw gdy delta zerowa, zatem x2 + y2 = 4 − okrąg o środku w punkcie (0,0) i r = 2
15 maj 15:22
kerajs: . Radzę zająć się wpierw podniesieniem kompetencji w czytaniu ze zrozumieniem. https://matematykaszkolna.pl/forum/413931.html
16 maj 05:43