matematykaszkolna.pl
Wyznacz zbiór współrzędnych (x,y), dla którego równanie.. posiada 1 rozw. karolinka2005: Wyznacz zbiór współrzędnych (x,y), dla którego równanie a2+2xa−y2+4=0 o niewiadomej a ma dokładnie jedno rozwiązanie.
15 maj 11:57
kerajs: (2x)2−4*1*(−y2+4)=0 x2+y2=22
15 maj 11:59
karolinka2005: kerajs mógłbyś wytlumaczyć co mam dalej z tym zrobić?
15 maj 12:01
kerajs: Równanie kwadratowe ma dokładnie jedno rozwiązanie gdy jego wyróżnik jest zerem (Δ=0).
15 maj 12:06
kerajs: Dalej nic nie robisz. Drugie równanie to okrąg o środku (0,0) i promieniu 2, czyli szukany zbiór punktów.
15 maj 12:07
karolinka2005: Okej, to jak mam obliczoną delte równą x2+y2−4 to co dalej robie?
15 maj 12:09