matematykaszkolna.pl
Geometria analityczna A: Wierzchołki A i B trójkąta prostokątnego ABC leżą na osi Oy układu współrzędnych. Okrąg wpisany w ten trójkąt jest styczny do boków AB , BC i CA w punktach – odpowiednio – P = (0,10 ) , Q = (8,6) i R = (9,13) . Oblicz współrzędne wierzchołków A , B i C tego trójkąta.
30 kwi 14:40
30 kwi 15:44
30 kwi 15:44
daras: https://matematykaszkolna.pl/forum/396227.html itd. wystarczy wklepać w gugla
30 kwi 15:45