matematykaszkolna.pl
Równanie okręgu Zenek: Wyznacz równanie okręgu, który jest styczny do prostych x = 0 oraz 4x +3y + 33 = 0, a także przechodzi przez punkt P( −2, 0).
29 kwi 23:44
Stranger:
 25 8 625 
(x + 5)2 + (y − 4)2 = 25 lub (x +

)2 + (y +

)2 =

 9 3 81 
30 kwi 00:30
30 kwi 00:34