matematykaszkolna.pl
zad student: Jak wyznaczyć wzór ogólny takiego ciągu rekurencyjnego?
 (n+1)(n+2) 
an+1 = an +

 2 
11 paź 17:15
ICSP:
 
nawias
n+2
nawias
nawias
2
nawias
 
an+1 = an +
  
Dalej analogicznie jak tutaj: https://matematykaszkolna.pl/forum/411323.html
11 paź 17:33