matematykaszkolna.pl
trygonometria Dexter: Niech a,b,c∊R. Warunkiem koniecznym i wystarczającym, aby dla każdego x∊R ,asin x+bcosx+c>0 jest a)a=b=0,c>0 b)a2+b2=c c)a2+b2<c d)a2+b2>c
23 sie 16:08
chichi: To jakiś egzamin poprawkowy?
23 sie 16:10
Dexter: Tak, przygotowanie
23 sie 16:12
a7: rysunekpowyżej wykres y=−3sinx+4cosx+5 wyklucza b a=b=0, c>0 jest warunkiem wystarczajacym, ale nie koniecznym więc wykluczam a (wykres fioletowy y=3sinx +4cosx+10))
23 sie 16:15
a7: obstawiam c
23 sie 16:16
wredulus_pospolitus: (a) odpada, bo to nie jest z pewnością warunek konieczny, (niech a=0 , b = 1 , c = 2 i nierówność spełniona) (b) biorąc te same a,b,c co powyżej −−− odpada (d) biorąc te same a,b,c co powyżej −−− odpada więc ostaje się tylko (c)
23 sie 16:17
a7: rysunekpowyżej wykres y=sinx−cosx+5
23 sie 16:18
Dexter: A da się jakośc dojść do teg bez wyboru przykładów?
23 sie 16:19
Dexter: Jakby było np uzasdnij że c) ?
23 sie 16:20
a7: no tak sposób wredulusa lepszy − na egzaminie nie ma pewnie kalkulatora do wykresów
23 sie 16:20
a7: 16:19 ale nie wystarczy metoda selekcji? że nie a nie b i nie d
23 sie 16:21
a7: no weżmy minimum jakie może przyjąć ta funkcja dla a2+b2=c2 i mamy uzasadnienie
23 sie 16:23
a7: =c
23 sie 16:23
ICSP: asinx + bcosx + c > 0 a2 + b2sin(x + α) + c > 0 będzie prawdziwe dla dowolnego x ∊ R gdy a2 + b2 < c Czyli odpowiedź c)
23 sie 16:25
a7: liczymy pochodną a,b,c to stałe i mamy uzasadnienie (?)
23 sie 16:25
wredulus_pospolitus: @ICPS ... proponuję wyjaśnić skąd ten wzór wziąłeś emotka
23 sie 16:29
23 sie 16:38
23 sie 23:02