matematykaszkolna.pl
. xyz: Mam takie równanie do rozwiązania: x2y''−2xy'+2y=x5lnx
2 cze 00:39
Mariusz: Zakładam że zapomniałeś podnieść x do piątej potęgi Jeżeli jest dobrze napisane to niewiele zmieni w sposobie rozwiązania x2y''−2xy'+2y=x5lnx Jest to równanie liniowe tyle że współczynniki nie są stałe Rozwiązujesz równanie jednorodne Podam tutaj dwa sposoby rozwiązania x2y''−2xy'+2y=0 x=et
dx 

=et
dt 
dy dydt 

=


dx dtdx 
dy dy 

=

e−t
dx dt 
 dy dy 
x

=

 dx dt 
d2y d dy 

=

(

)
dx2 dx dx 
d2y d dy 

=

(

e−t)e−t
dx2 dt dt 
d2y d2y dy 

=(

e−t−e−t

)e−t
dx2 dt2 dt 
d2y d2y dy 

=(


)e−2t
dx2 dt2 dt 
 d2y d2y dy 
x2

=(


)
 dx2 dt2 dt 
x2y''−2xy'+2y=0
 d2y dy dy 
(


)−2(

)+2y=0
 dt2 dt dt 
d2y dy 

−3

+2y=0
dt2 dt 
y=eλt λ2eλt−3λeλt+2eλt=0 (λ2−3λ+2)=0 (λ−1)(λ−2)=0 y1(t)=et y2(t)=e2t y1(x)=x y2(x)=x2 x2y''−2xy'+2y=x5lnx
 2 2 
y''−

y'+

y=x3lnx
 x x2 
Zakładasz że całka szczególna równania niejednorodnego jest postaci ys = C1(x)x+C2(x)x2 i rozwiązujesz następujący układ równań C1'(x)x+C2'(x)x2=0 C1(x)+2C2'(x)x=x3lnx Rozwiązanie powyższego układu równań całkujesz i wstawiasz do wcześniej założonej postaci całki szczególnej równania niejednorodnego Całka ogólna równania niejednorodnego jest sumą całki ogólnej równania jednorodnego (która jest kombinacją liniową całek szczególnych tworzących jego układ fundamentalny) oraz całki szczególnej równania niejednorodnego U ciebie całka ogólna równania niejednorodnego będzie wyglądać następująco C1x+C2x2+ys gdzie ys to całka szczególna równania niejednorodnego Inne podejście x2y''−2xy'+2y=x5lnx Rozwiązujesz najpierw równanie jednorodne x2y''−2xy'+2y=0 W tym podejściu musisz zauważyć że funkcja y1(x)=x spełnia równanie jednorodne więc jest jego całką szczególną Obniżasz zatem rząd równania stosując podstawienie y=y1∫u(x)dx czyli w twoim przypadku będzie to y=x∫u(x)dx y'=∫u(x)dx+xu(x) y''=u+u+xu' x2(2u+xu')−2x(∫u(x)dx+xu(x))+2x∫u(x)dx=0 2x2u+x3u'−2x∫u(x)dx−2x2u+2x∫u(x)dx=0 x3u'=0 u=C1 y=x∫C1dx y=x(C1x+C2) Rozwiązanie równania jednorodnego jest postaci y= C1x2+C2x a dalej to jak w poprzednim podejściu
2 cze 01:49
Mariusz: https://matematykaszkolna.pl/forum/410000.html Tu miałeś to samo równanie
2 cze 02:01
xyz: Równanie jest w postaci x2y''−2xy'+2y=x5lnx
6 cze 15:07
Mariusz: 2xy''−2xy+2y=5xlnx y1=x 2xy''−2xy+2y=0 y=x∫u(x)dx y'=∫u(x)dx+xu(x) y'' = u(x)+u(x)+xu'(x) y'' = 2u(x)+xu'(x) 2x(2u(x)+xu'(x))−2x(∫u(x)dx+xu(x))+2x∫u(x)dx=0 4xu(x)+2x2u'(x)−2x∫u(x)dx−2x2u(x)+2x∫u(x)dx=0 2x2u'(x)−(2x2−4x)u(x)=0 xu'(x)−(x−2)u(x)=0 xu'(x)=(x−2)u(x)
u'(x) x−2 

=

u(x) x 
ln|u|=x−2ln|x|+C
 ex 
|u|=eC

 x2 
 ex 
u=±eC

 x2 
 ex 
u=C

 x2 
y=x∫u(x)dx
 ex ex 
y=C1x(−

+∫

+C2)
 x x 
 ex 
y=C1x(−

+Ei(x)+C2)
 x 
y=C1(xEi(x)−ex)+C2x Zakładasz że całka ogólna równania niejednorodnego jest postaci y=C1(x)(xEi(x)−ex)+C2(x)x i rozwiązujesz układ równań C1'(x)(xEi(x)−ex)+C2'(x)x=0
 5 
C1'(x)Ei(x) +C2'(x) =

ln|x|
 2 
6 cze 17:18