matematykaszkolna.pl
dowód Ramult: rysunekDany jest kwadrat oraz dwa okręgi przystające styczne odpowiednio do boków kwadratu oraz do siebie. Prowadzimy styczne do okręgów z dwóch wierczołków tak jak na rysunku. W postały trójkąt wpisujemy okrąg. Uzasadnij że powstały w ten sposób okrąg jest przystający do dwóch danych okreągów.
28 maj 13:57
Maja: https://matematykaszkolna.pl/forum/410176.html Jeszcze na jedno nie dałeś........"odzewu" a już wrzucasz drugie z koślawym rysunkiem( czyt. bohomazem)
28 maj 17:57
franz: Tam jest rozwiazane
29 maj 12:11
Samelle:
30 maj 17:54