matematykaszkolna.pl
dowód Mat: Na bokach AB i AD rombu ABCD wybrano odpowiednio punkty M i L w ten sposób, że |AL | = |AM | = 3/5|AB | . Odcinek LM jest styczny do okręgu wpisanego w romb ABCD . Punkt K jest punktem styczności okręgu wpisanego w ten romb z bokiem AD (zobacz rysunek). Wykaż, że |AK|/|KD| = 21/4 https://img.zadania.info/zes/0053818/HzesR122x.gif
4 maj 13:47
ite: a na zadania.info jest tylko rysunek? nie ma rozwiązania?
4 maj 14:10
Mat: Brak
4 maj 14:50
Czas kosić trawniki: Pewnie rozwiązanie jest dla użytkowników z wykupionym abonamentem Drogi teraz jest?
4 maj 14:54
4 maj 14:54
Mila: rysunek Punkty styczności okręgu wpisanego w kąt są jednakowo odległe od wierzchołka kąta
 3 
m=

a
 5 
1) ΔAEL∼ΔAOD⇔
m a 5 

=

⇔|OD|=

x
x |OD| 3 
 h h+r 3 
ΔAEL∼ΔAOD⇔

=

⇔h=

r
 x (5/3x) 2 
 5 
|AO|=

r
 2 
2) W ΔAKO:
 5 21 
(

r)2=|AK|2+r2 ⇔|AK|2=

r2
 2 4 
 21 
|AK|=

r
 2 
=========== 3) W ΔAOD:
 21 
r2=|AK|*n ⇔r2=

r*n
 2 
 2r 
n=

 21 
=========== 4}
|AK| 
21r 

2 
 

=

|KD| 
2r 

21 
 
|AK| 21 

=

|KD| 4 
4 maj 18:02
πesio: rysunek To jeszcze taki sposób Wprowadzam r= 2k >0 ( bardziej "przyjazne" będą obliczenia Z tw. Talesa w ΔAOD : |AE|=3k, |EO|=2k to |AO|=5k i z tw. Pitagorasa w ΔAOD : |AK|2=(5k2)−(2k)2 ⇒ |AK|2=21k2 oraz (2k)2=|AK|*|KD| ^2
 16k2 
to 16k4=|AK|2*|KD|2 ⇒ 16k4=21k2*|KD|2⇒ |KD|2=

 21 
 |AK| 21k2*21 21 
więc: (

)2=

=(

)2
 |KD| 16k2 4 
 |AK| 21 
to

=

 |KD| 4 
===========
4 maj 20:35
Mila: A gdzie rozwiązanie πqś−a ?
4 maj 21:43