matematykaszkolna.pl
pr dzonypieczony: Średnia geometryczna wyrazów a1a2,...an wyraża się wzorem aG=na1*a2*...*an Wykaż, że punkt styczności okręgu wpisanego w trapez z dłuższym ramieniem trapezu dzieli to ramię na odcinki, których średnia geometryczna jest równa promieniowi wpisanego okręgu. pomoze ktos z tym ?
3 maj 21:50
3 maj 21:58
dzonypieczony: dzieks
3 maj 22:29