matematykaszkolna.pl
pr dzonypieczony: Wykaż, że trapez o podstawach długości 8 i 13 oraz ramionach długości 12 i 13 jest trapezem prostokątnym. potrzebuje pomocy z zadaniem..
3 maj 19:05
dzonypieczony: jak to udowodnić żeby było poprawnie ?
3 maj 19:24
3 maj 19:25
dzonypieczony: dziena
3 maj 19:36