matematykaszkolna.pl
Przedstaw funkcję Adaś: Przedstaw funkcję y=(x+1)2+1 w postaci ogólnej i iloczynowej (o ile to możliwe)podaj współrzędne wieszchołka parabolo B) narysuj wykres podanej funkcji
28 kwi 10:39
getin: rysunek w ogólnej y = x2+2x+2 w iloczynowej się nie da bo nie ma miejsc zerowych
28 kwi 10:42
28 kwi 10:43