matematykaszkolna.pl
Szereg geometryczny 100DniDoMatury: Suma wszystkich wyrazów nieskończonego ciągu geometrycznego (an), określonego dla n≥1, jest równa 2, a suma kwadratów wszystkich wyrazów tego ciągu jest równa 3. Oblicz iloraz ciągu (an)
27 kwi 18:36
100DniDoMatury: S1=a121−q=2
27 kwi 18:38
27 kwi 18:39
ICSP: Wiem, że dane są inne, ale sposób rozwiązania pozostaje ten sam.
27 kwi 18:39
100DniDoMatury: S1 =a1−q=2 S2= a21−q2=3 a1−q=2 2−2q=a S2= 4q2−8q+41−q2 = 3 4q2−8q+4=3−3q2 7q2−8q+1=0 Czy to prawidłowe rozumowanie?
27 kwi 18:40
ICSP: Brakuje założenia odnośnie q. Poza powyższym do tej pory jest poprawnie.
27 kwi 18:43
chichi: Tak, zaktualizuj nick
27 kwi 18:44
janek191:
 1 
q =

 7 
 12 
a1 =

 7 
27 kwi 18:46
100DniDoMatury: rysunekFakt, niedługo 100 godzin, a nie 100 dni Żeby nie tworzyć nowej dyskusji zapytam tutaj: Czy w dowolnym czworokącie, kąty ASD i BSC są sobie równe?
27 kwi 18:51
janek191: Tak − kąty wierzchołkowe.
28 kwi 07:53