matematykaszkolna.pl
geometria analityczna silly goose: Dla jakich wartości parametru m proste y=mx+2 i x+my−1=0 przecinają się w punkcie należącym do prostokąta o wierzchołkach A(−2,1), B(−2,−1), C(1,−1), D(1,1)?
26 kwi 20:24
26 kwi 20:47
Mila: rysunek1) y=mx+2 i x+my−1=0⇔ x+m*(mx+2 )−1=0 x+m2x+2m−1=0 x*(1+m2)=1−2m
 1−2m 
x=

 m2+1 
 m*(1−2m) m−2m2+2m2+2 
y=

+2=

 m2+1 m2+1 
 m+2 
y=

 m2+1 
2) Teraz rozwiąż nierówności: −2≤x≤1 i −1≤y≤1 podstaw wartości x i y zależne od m
26 kwi 20:50