matematykaszkolna.pl
maturaa dzonypieczony: Wyznacz wymierny składnik rozwinięcia wyrażenia (2+33)10 uporządkowanego do najprostszej postaci. Zakoduj cyfrę setek, dziesiątek i jedności otrzymanego wyniku.
2 kwi 13:43
2 kwi 16:40
Mila:
 10! 
Składniki rozwinięcia mają postać:

*(2i *(33)j,
 i!*j! 
gdzie i+j=10 oraz i,j∊{0,1,2...10}
10! 

− liczba naturalna
i!*j! 
1) 2 do parzystej potęgi i 33)0 lub 33)3 lub 33)6 dadzą w iloczynie liczbę wymierną i=10 , j=0
10! 

*(2)10=1*25=32
10!*0! 
lub i=4 , j=6
10! 

*(2)4*33)6=210*36=7560
4!*6! 
======== 32+7560=7592 − wymierny składnik rozwinięcia podanego wyrażenia po redukcji, pozostałe składniki są niewymierne.
2 kwi 18:56