matematykaszkolna.pl
help dzonypieczony: Wyznacz wymierny składnik rozwinięcia wyrażenia (2+33)10 uporządkowanego do najprostszej postaci. Zakoduj cyfrę setek, dziesiątek i jedności otrzymanego wyniku. wyjaśni ktoś jak to zrobić nie mogę znaleść sposobu na toemotka
2 kwi 13:44
2 kwi 13:52
dzonypieczony: ale z czego wywniskować k = 6 jak wezzmiemy za n=10 nie czaje tego
2 kwi 13:54
ICSP: x = 2 y = 33 szukamy wymiernego składnika czyli liczby : xn−k oraz yk musza być wymierne. n = 10 yk wymierne gdy 3|k xn−k wymierne gdy 2|n − k mamy: k jest podzielne przez 3 10 − k jest podzielne przez 2 k = 6 i jeszcze z tego co widzę to k = 0 pasuje więc wymierny skłądnik:
nawias
10
nawias
nawias
0
nawias
 
nawias
10
nawias
nawias
6
nawias
 
(2)10 +
(2)10 − 6(3)6 = 25 + 210*4*9 = 7592
  
2 kwi 14:05