matematykaszkolna.pl
kielbasa kozak123: Funkcja f określona jest wzorem ( x2 + mx + 1 dla x < 2 f(x) =( −3x−9 dla x≥2 Znajdź te wartości parametru m, dla których funkcja m jest malejąca. mam problem z tym zadaniem i nie moge go rozwiazac, bo funkcja maleje do wierzcholka, potem
 −m 
rosnie a potem znow maleje, wiec m mozna szukac w

>=2
 2 
ale nie rozumiem drugiego warunku, dlaczego funkcja paraboli w 2 musi być większa niż ta funkcja malejąca w 2
1 kwi 15:09
Jerzy: Sprawdź dokładnie , czy dobrze przepisałeś treść, bo tutaj nie istnieje takie m.
1 kwi 15:33
ICSP: bo jeżeli będzie mniejsza to funkcja będzie malejąca przedziałami a nie w całej dziedzinie. Patrz definicja monotoniczności funkcji.
1 kwi 15:35
Jerzy: rysunek Dla m = −2 funkcja jest malejąca w całej dziedzinie
1 kwi 15:51
etna: Jakie powinny być nawiasy przy zapisie przedziałów monotoniczności? Dlaczego? Pytanie wynika stąd, że w w starych podręcznikach (zbirach zadań) przedziały monotoniczności są zapisywane jako otwarte np. dla f. kwadratowej f(x) = x2 funkcja jest malejąca dla x ∊ (−; 0) oraz rosnąca dla x ∊ (0, +). Obecnie (w nowych podręcznikach) końce przedziałów są domknięte, np. dla f. kwadratowej f(x) = x2 funkcja jest malejąca dla x ∊ (−; 0> oraz rosnąca dla x ∊ <0, +). Dlaczego tak jest? Przecież przy nawiasach ostrych dla zera funkcja jednocześnie jest i malejąca i rosnąca. Dla mnie to sprzeczność. Gdzie robię błąd?
1 kwi 16:22
sad: Ja mam ten sam problem! Co z końcami przedziałów?
1 kwi 16:27
Jerzy: To wynika z faktu,że trudno jest mówić o monotoniczności funkcji ciągłej w punkcie, dlatego obydwa zapisy
 1 
są poprawne. Ale np. funkcja f(x) =

jest monotoniczna w przedziałach (−,0) oraz (0,)
 x 
, bo nie jest ciągła w punkcie x = 0.
1 kwi 16:28
Jerzy: rysunek Funkcja jest rosnąca w całej dziedzinie pomimo,ze x = 1 nie należy do dziedziny
1 kwi 16:32
etna: I poprawiający na maturze uznają obydwa zapisy?
1 kwi 16:33
ABC: co roku te same dyskusje w maju https://matematykaszkolna.pl/forum/16121.html
1 kwi 16:35
Jerzy: Tak jak "odgrzewany stary kotlet" : czy dla Δ = 0 trójmian ma jedno, czy dwa miejsca zerowe ?
1 kwi 16:59