matematykaszkolna.pl
parametr silly goose: Czy ktoś mógłby to wyjaśnić jak narysować albo policzyć? 285180 Wyznacz liczbę pierwiastków równania w zależności od parametru m:
2x2 

=m
x2+4x+4 
i jeszcze taki przykład
2|x| 

=m
1+x2 
31 mar 13:36
RubikSon: Spróbuj zbadać przebieg zmienności funkcji z lewej strony równania dla obydwu przykładów.
31 mar 13:38
ICSP: https://matematykaszkolna.pl/forum/285180.html 20 mar 20:27 masz ładne rozwiązanie algebraiczne.
31 mar 13:43
ite: Można też algebraiczne: zrobić założenia i rozwiązać równanie z parametrem m 2x2=m*(x2+4x+4)
31 mar 13:44
silly goose: ojj przepraszam, że założyłam nowy temat, myślałam ze się tamten nie pojawił
2x2 

=m
x2+4x+4 
zał. x≠−2 D: x∊R\{−2}
 8x2+16 
f'(x)=

 (x+2)4 
 8x2+16 
f'(x)= 0 ⇔

=0
 (x+2)4 
8x2+16=0 x=0 lub x=−2 f'(x)>0 ⇔ x∊ (−;−2)∪<0;+) ⇒f↗ w (−;−2),<0;+) f'(x)<0 ⇔ x∊ (−2;0> ⇒ f↘ w (−2;0> dla x=−2 osiąga wartość minimalną, a dla 0 wartość maksymalną co dalej z tym zrobić?
31 mar 14:38
ICSP: Potrzebujesz jeszcze granic: limx→− f(x) limx→−2 f(x) limx→−2+ f(x) limx→ f(x) i możesz rysować.
31 mar 14:51
silly goose: Spróbowałam teraz algebraicznie drugi przykład i wyszło mi coś zupełnie innego niż jest w odpowiedziach
2|x| 

=m
1+x2 
2|x|=mx2+m rozpatrzyłam sobie na dwa przypadki x≥0 i x<0, ale najwidoczniej mam źle, pomocy
31 mar 15:33
ite: Taka uwaga: nie jest prawdą, że dla x=−2 funkcja osiąga wartość minimalną /14:38/. Ta liczba nie należy do dziedziny funkcji!
31 mar 15:48
ICSP:
 2|x| 
f(x) =

 1 + x2 
 2|−x| 2|x| 
f(−x) =

=

= f(x)
 1 + (−x)2 1 + x2 
Czyli jeśli dla pewnego x > 0 funkcja f przyjmie wartość m to dla −x również ta funkcja przyjmie wartość m. Wystarczy zatem zbadać co się dzieje dla x > 0 i osobno sprawdzić x = 0 mx2 − 2x + m = 0 Δ = −4(m2 − 1) Δ < 0 ⇒ |m| > 1 − brak rozwiązań Δ = 0 − m = ± 1 Dla m = 1 dostajemy x = 1 > 0 − jedno rozwiązanie Dla m = −1 dostajemy x = −1 < 0 − brak rozwiązań. Δ > 0 − |m| < 1 w tym przypadku o ilości rozwiązań dodatnich decyduje jaki znak mają te rozwiązania.
 2 
x1 + x2 =

 m 
x1x2 = 1 − rozwiązania mają ten sam znak Czyli jeśli
2 

> 0 ⇒ m > 0 − mamy dwa rozwiązania dodatnie
m 
2 

< 0 ⇒ m < 0 − mamy dwa rozwiązania ujemne (nie spełniają warunku x > 0 )
m 
Stąd Dla x > 0 Mamy 0 rozwiązań gdy m < 0 v m > 1 Jedno rozwiązanie gdy m = 1 Dwa rozwiązania gdy m ∊ (0,1) Z pierwszego wniosku: Dla x < 0 mamy Mamy 0 rozwiązań gdy m < 0 v m > 1 Jedno rozwiązanie gdy m = 1 Dwa rozwiązania gdy m ∊ (0,1) Dla x = 0 :
0 

= m ⇒ m = 0 − dla m = 0 dochodzi nam jedno rozwiązanie.
1 
Ostatecznie: cztery rozwiązania dla m ∊ (0 , 1) dwa rozwiązania dla m = 1 jedno rozwiązanie dla m = 0 brak rozwiązań dla pozostałych m.
31 mar 15:58
silly goose: Dziękujeemotka
31 mar 17:45