matematykaszkolna.pl
dowodzenie karola44: Wykaż, że jeżeli liczby rzeczywiste a,b,c spełniają warunek a+ b+ c = 1 , to (a+ b)(b+ c)(c+ a) + abc = ab+ bc+ ca.
24 mar 16:52
24 mar 16:57