matematykaszkolna.pl
rozwiąż nierówność sebek: −x2−4x+21<0
19 mar 09:12
Maciess: Najpierw rozwiąż równanie −x2−4x+21=0 Potrafisz?
19 mar 09:44
19 mar 13:10